skötselråd medelhavsväxter

Nedan skötselråd kommer från mycket kunnig svensk växtleverantör boende i Spanien.

Medelhavsväxter i Skandinavien:
Vi alla känner väl till Skandinaviens klimat och de klassiska fyra årstiderna.
Aktuellt klimat varierar en hel del från år till år, då vi exempelvis under vår/sommar (2018) hade rena "medelhavsklimatet" i stora delar av Sverige och övriga Skandinavien.
Dessa växter trivs ju som "fisken i vattnet" när även norra Europa bjuds på detta fantastiska väder, med mycket sol och varma temperaturer.
Under vår, sommar och en bit in på hösten, är det väldigt enkelt att sköta om sina medelhavsväxter, oavsett vad det är för typ av växter.
Citrus, palmer, olivträd och övriga fruktträd trivs i ett härligt soligt klimat och Sverige får som regel väldigt optimala temperaturer under sommarmånaderna, det vill säga: inte för varmt och inte för kallt.
Temperaturer på mellan 22-30 grader skapar en bra tillväxt hos de flesta växter.

Viktigt att tänka på är:
Att under våren inte hastigt bara ställa ut sina växter rakt i en stark/brännande vårsol, som övervintrat skyddat i ett mörkt nordiskt klimat.
Växter har en enorm anpassnings/acklimatiseringsförmåga, men de behöver tid på sig.
Under vår och sommarperioden så har Skandinavien ett starkt naturligt ljus, med långa ljusa dagar, medans det är precis tvärtom under vinterhalvåret, med mycket svagt ljus och korta dagar.
Därför blir kontrasten enorm och chocken stor för växter som fått tillbringa ett antal månader med svagt naturligt ljus, för att sedan snabbt placeras ut på exempelvis en solig söder-terrass när våren gör entré.
Risken för bladbränning och "stress" på växterna är överhängande.
De flesta växter har förmågan att producera fram sin egna "solskyddsfaktor" som ger skydd för stark sol, men de behöver som sagt tid för detta och att man låter växterna få vänja sig vid det naturliga solljuset igen.
Lägg en skuggväv/ljus gardin över bladverket 2-3 veckor, alternativt placera växten under en tid i ett läge där den endast får tillgång till förmiddagssol, eller kvällssol (halvskugga).
På detta sätt så hinner växterna vänja sig och acklimatiseras tillbaka in i den ljusa vår/sommarperioden.
Har man växthus med enkelglas, så rekommenderas att man sätter upp en skuggväv i växthuset under våren, för att inte riskera bladbränning.
Vid just bladbränning, så torkar befintliga blad och trädet släpper därefter dessa. Nya blad kommer omgående att bildas och de blir per automatik acklimatiserade mot solljuset, men bäst är ändå att undvika bladbränning i största grad.
Under vår, sommar och första delen av hösten, så är det väldigt viktigt att förse sina växter med en bra näring löpande.
Vi rekommenderar att man startar upp med detta i början av april, för att sedan fortsätta ge näring fram till slutet av oktober.
Viktiga näringsämnen för merparten av medelhavsväxter (framförallt citrus och palmer) är järn och zink, därför rekommenderar vi alltid en bra och effektiv citrusnäring (gärna Citrus Focus från tillverkaren Growth Technology, som är helt organisk).
En bra näring hjälper växterna med både fruktsättning och stark tillväxt, friska och välmående växter helt enkelt.

Vattning sker regelbundet under vår/sommarperiod, då växter omsätter rikligt med vatten under denna period, då tillväxt och eventuell fruktsättning är som störst.
Citrus, palmer, fruktträd och övriga medelhavsväxter är riktiga "soldyrkare", så erbjud alltid dessa växter så mycket sol som det bara går.

Senhöst/Vintertid:
Nu kommer vi till den ordentliga "utmaningen" och till/inför själva övervintringen av dessa växter.
Det finns flera olika sätt att ta sig igenom Skandinaviens mörka och många gånger så kalla vinterhalvår på, när det gäller förvaring/skötsel av sina växter.
Det är olika förutsättningar för olika växter och det råder stor skillnad på exempelvis ett citronträd, kontra ett fikonträd.
Om vi börjar med citrus, som oftast är en lite "större utmaning" att övervintra: Citrus (citron, apelsin, mandarin, lime, kumquat, kalamondin, med mera) är "vintergröna", det vill säga att de behåller det mesta av sitt bladverk på även under vintertid, till skillnad från många andra fruktträd, som är naturligt bladfällande både i Skandinavien och nere i södra Europa.
Att citrus kan fälla lite blad under den mer mörka och svalare vinterperioden, ja det är helt normalt, men de ska absolut inte släppa hela sitt bladverk, för det är ett tydligt tecken på "stress" och att de inte trivs med sin tillvaro.
Det sämsta man kan göra är att placera dessa växter i en varm och torr inomhusmiljö, exempelvis ovanför ett varmt element i vardagsrummet.
Det är som att ta ett hårt "strupgrepp" på växterna direkt, då de utsätts för en varm temperatur, utan tillräcklig ventilation/syre och framförallt på tok för dåligt naturligt ljus, under Skandinaviens mörka vinterhalvår.
Temperatur och ljus är två viktiga faktorer som MÅSTE gå "hand i hand", det vill säga: Ju högre/varmare temperatur, desto starkare/intensivare ljus, i form av energi krävs, för att kompensera upp den varma tillväxttemperaturen.
När växter står i en varm miljö, så vill de växa och utvecklas, men utan tillräckligt ljus, så får de "motorstopp" och blir ordentligt försvagade i grundstammen.
I varmare temperaturer så är det också omöjligt för växten att kunna få sin välbehövliga viloperiod, för att därmed samla styra till nästkommande säsong.
Citrus bör därför förvaras i en sval temperatur, men EJ utsättas för minusgrader, för då kommer de få en akut köldreaktion i bladverket, som sedermera torkar och fälls.
Även om citrus överlever kortare perioder av minusgrader, så slås de tillbaka rejält och kan ta en hel del skada av kylan. Temperatur på ca 4-12 grader och gärna med extra växtbelysning, är att föredra för citrus.
Vattning ska man alltid vara försiktig med under svala temperaturer och under själva vintervilan. Växter omsätter väldigt lite vatten under vintertid/viloperiod, kontra den starka tillväxtperioden under sommarhalvåret.
Att vattna för mycket under viloperioden, är direkt en stor fara och många växter dör p.g.a. av just för mycket bevattning under vinterperioden.
Bäst är att bevattna direkt på fatet, det vill säga att ej vattna ovanifrån direkt ner i jorden. Givetvis bör det vara hål i krukans botten, med tanke på syre åt rotsystemet och möjlighet till dränering av överblivet vatten.
Genom bevattning på fatet, så kan växterna i sin egen takt omsätta den mängd vatten de behöver, men ändå stå i torr jord i krukan.
Man ser också väldigt lätt hur mycket vatten växterna omsätter, vilket gör det lättare att veta hur mycket eller hur lite man ska vattna.
Observera att växterna givetvis inte ska stå konstant med vattenfyllt fat, under just vinterperioden/viloperioden.
Vi får också många frågor gällande pågående fruktsättning och frukt som inte hunnit mogna, som sitter kvar på citrusträdet inför själva övervintringen.
Om din citrus har mycket frukt på gång, men att det närmar sig övervintring, så rekommenderar vi att man gallrar bort/avlägsnar en del av den omogna frukten, framförallt de fruktkart som är mindre i storlek i förhållande till de andra karten.
Detta för att trädet ska kunna få tillgång till sin viloperiod, utan att ha mängder av fruktkart på sig, som kostar mycket näring och energi/kraft.
Den frukt som ni låter sitta kvar, kommer fortsätta att utvecklas och därmed mogna under kommande tillväxtperiod (vår/sommar).

Olivträd:
Olivträd i olika storlekar, är väldigt populära och omtyckta.
Det många inte känner till, är att just olivträd utan problem kan förvaras på minusgrader periodvis och dessutom rätt många minusgrader (ner mot 15-18 minus) under förutsättning att träden står i skydd från väta och vind, är friska och i gott skick.
Olivträd är däremot väldigt ljuskrävande och kräver ett bra naturligt solljus, alternativt minst en kraftfull effektiv växtbelysning, så fort de står i varmare temperaturer.
Därför är det extra viktigt att på bästa sätt vinterförvara olivträd kallt, alternativt mycket svalt (optimalt är några minusgrader, upp till ca 5 plusgrader).
I kall temperatur blir nämligen inte olivträd lika ljuskrävande och går ner i sin viloperiod, bladfällningen (som ej är naturlig på olivträd) uteblir då också lyckligtvis och de får en bättre blomning under tidig vår.
Det finns även en del som väljer att plantera större olivträd på friland i zon 1-2.
Generellt så kan vi säga att det i väldigt många fall inte är själva kylan som är "problemet" för mycket av dessa växter, utan vätan och vinden (nordliga vindar).
Just vätan, i kombination med låg tillväxt och Skandinaviens vinterperiod, är den största dödsorsaken till mycket av dessa växter, de ruttnar helt enkelt.

Fikonträd, granatäpple, druvstockar, persika, nektarin, aprikos, mandel:
Nu kommer vi till växter som är betydligt lättare att övervintra, då samtliga av dessa sorter tål både minusgrader och även är naturligt bladfällande, vilket medför att de faktiskt kan förvaras mörkt, under förutsättning att de förvaras kallt/mycket svalt.
Det finns sorter av persika, aprikos, fikon och druvor som drivs upp/odlas i kallare och "nordisk" miljö, såsom exempelvis "bornholms"-fikon, "brown turkey"-fikon, persika av sorterna "riga", "frost" och "avalon pride", sedan en mängd druvsorter givetvis (himrod, vanessa, zilga, luis, med mera). Samtliga av dessa växter klarar friland i framförallt skyddat läge i Skandinaviens lägre växtzoner, men de sorter som vi har och odlar upp här nere, härstammar från ett naturligt medelhavsklimat, men är trots allt betydligt starkare mot kyla än vad många vet/tror.
Vår leverantör har gjort tester under en 2 års period uppe i södra Sverige och även Stockholms/Södertälje-regionen, med att plantera bland annat aprikosträd och persikoträd helt oskyddat på friland, med gott resultat och utan skador på dessa träd.
Men vi vill ändå alltid rekommendera "sunt förnuft" och att ju mer man engagerar sig och skapar bra förutsättningar för sina växter, desto bättre lyckas man helt enkelt.
Det handlar om ett eget intresse och engagemang när vi pratar om särskilt dessa växter, som härstammar från en helt annan miljö och ett varmare klimat.
Det är en stor skillnad på att vinterförvara/skydda sina växter på friland, kontra i exempelvis kallväxthus, eller en inglasad altan/balkong.
I ett kallväxthus, eller inglasning med enkelglas och utan uppvärmning, så får man periodvis minusgrader under framförallt perioden Jan-Mars, men en väldigt avgörande faktor är att växterna står skyddat från kall väta och kalla vindar.
Bladfällande träd och druvstockar, som man klipper årsrankorna på under vintertid, är per automatik mer köldhärdiga och lättare att acklimatisera in i en Skandinavisk miljö.
Som vi sagt, så är just bladfällande växter inte i samma behov av ljus, efter att dom fällt sitt bladverk och påbörjat sin viloperiod, vilket medför att de kan förvaras utan extra belysning i exempelvis kallgarage, förråd, eller liknande. Men det är alltid bäst och mest optimalt om även dessa typer av växter kan få tillgång till naturligt ljus i en sval/kall miljö under vinterperioden.
Om växter förvarats både kallt och mörkt, så går de ner i en djupare "vintersömn", än de växter som får tillgång till naturligt ljus, som sedan medför att det tar längre tid på våren för att dessa växter ska "komma igång" igen efter sin djupa vintervila och tillväxtperiod/säsong blir därför kortare.

Palmer:
Området palmer är populärare än någonsin och det finns ett antal trädgårdar runtom i Skandinavien, där vissa typer av palmer står nedgrävda på friland.
Med lite pyssel och engagemang, så klarar alltså framförallt den klassiska "väderkvarnspalmen" (Trachycarpus Fortunei & Trachycarpus Wagnerianus) och
"Europeisk dvärgpalm" (Chamaerops Humilis) att stå på friland i de lägre växtzonerna, men då genom vintertäckning och i vissa fall även med hjälp av värmekabel.
Det finns alltså palmer som klarar ner mot ca 20-22 minusgrader, men under förutsättning att de kan stå torrt (i skydd från väta framförallt ovanifrån) och i ett vindskyddat läge.
Det är trots allt mest vanligt att man förvarar sina palmer i lämpade krukor, för att sedan vinterförvara i exempelvis inglasad altan/balkong, växthus/kallväxthus, alternativt svalt/kallt garage, men i det sistnämnda alternativet (garage), så bör man kompensera det oftast så dåliga ljusinsläppet med extra växtbelysning för palmer.
Det finns som sagt enormt många olika arter och sorter av palmer runtom i världen och det är faktiskt bara den "Europeiska dvärgspalmen" Chamaerops Humilis som har sitt ursprung på den Europeiska kontinenten, övriga palmer härstammar från början från andra kontinenter. De mest populära palmerna på marknaden och som kunder oftast införskaffar är:
Trachycarpus Fortunei "Väderkvarnspalm" (härdighet ca 17-20 minusgrader), Trachycarpus Wagnerianus (härdighet ca 20-24 minusgrader), Chamaerops Humilis "Europeisk dvärgpalm" (härdighet ca 12-15 minusgrader),
Yucca Rostrata "Beaked Yucca" (härdighet ca 12-18 minusgrader), Cycas Revoluta "Japansk kottepalm/Sagopalm" (härdighet ca 1-4 minusgrader), Phoenix Canariensis "Kanariepalm" (härdighet 1-5 minusgrader),
Washingtonia Robusta "Mexican fan palm" (härdighet ca 5-12 minusgrader), Phoenix Roebelenii "Findadelpalm" (härdighet: bör ej utsättas för minusgrader).

Sammanfattning skötselråd:
Ja som ni ser, så råder det olika förutsättningar, för olika växter, vissa klarar kallare temperaturer och även en hel del minusgrader, men andra växter behöver man skydda från kylan.
Generellt så rekommenderar vi alltid omplantering av era växter, inom 1- max 2 år och då i en större kruka, med en näringsrik citrus/medelhavsjord.
Bäst tid för omplantering är i början av våren (april-maj) inför den starka tillväxtperioden och efter själva övervintringen/vinterperioden.
Att förse sina kruklevande växter (oavsett sort) med en bra växtnäring under vår, sommar och höst, ja det är en viktig faktor inom skötsel och växters välmående.
När det gäller de växter vi säljer och levererar, så rekommenderas framförallt en bra citrusnäring (Citrus Focus från företaget Growth Technology).
Denna näring är som vi skrev tidigare, helt organisk och väldigt effektiv. Vår leverantör rekommenderar denna näring då de själva har gjort olika tester på denna citrusnäring, med goda resultat.
Näringen kan köpas hos välsorterade handelsträdgårdar. Regelbunden vattning bör ske under vår, sommar och i början av hösten.
När man sedan kommer längre in på hösten och framförallt under vinterperioden/viloperioden, ja då ska man vara försiktig med vattningen och helst bevattna direkt på faten, kontra ner i jorden/krukan.
De flesta växter inom detta område, vinterförvaras helst svalt och ljust, undvik som sagt en varm, torr inomhusmiljö, då det naturliga ljuset är på tok för svagt, i förhållande till en varm temperatur inomhus.
Den torra inomhusluften medför också att växterna "stressas" och "svettas", vilket i sin tur ökar risken för olika former av skadedjursangrepp (framförallt spinnkvalster och sköldlöss).
Det hjälper en hel del att ta in sina växter i badrummet och spraya bladverket med vatten, för att tillsätta syre, OM man nu är tvungen att förvara sina växter inomhus.
Vi vet att många resonerar såhär: "Jag förvarar mina olivträd och citrusträd inomhus och de tappar bladen varje vinter, men på våren kommer det nya blad när vi ställer ut växterna".
Ja så må det vara och i många fall så dör alltså inte träden av att tappa bladen och förvaras i en varm inomhusmiljö, MEN det är inte bra för växterna och de försvagas hela tiden, blomning & fruktsättning uteblir och till slut orkar inte växterna längre.

Beskärning av växterna:
Görs lämpligast under senhöst-tidig vår, alltså inte mitt i rådande starka tillväxtperiod under sommarmånaderna, då växterna "blöder" mycket vid beskärning och därmed både tappar viktig näring och kan dessutom ”stressas” hårt. Bladfällande växter och träd beskärs lämpligast under vintertid, då träden är i vila. Som vi alltid rekommenderar: Beskär med ”sunt förnuft” och inte för hårt (om man nu absolut inte måste vill säga), då fruktträd som regel alltid sätter frukt på fjolårsgrenarna.


Ett tips från oss, är att ta några minuter med jämna mellanrum, för att kontrollera blad & grenverk mot eventuella skadedjursangrepp.
Under vår och sommarperiod, så är det oftast vanliga bladlöss som angriper växter och upptäcker man ett angrepp i tidigt skede, ja då är det väldigt lätt att behandla angreppet.
För just bladlöss, så räcker det oftast med vatten + såpa-lösning, som man sprayar på lössen. Vid allvarligare angrepp och framförallt vid angrepp av sköldlöss/ullöss, ja då krävs kraftfullare metoder.
Angrepp av sköldlöss och ullöss kan många gånger medföra att man väljer att helt klippa ner växterna, alternativt kassera dessa, för att angreppet är alldeles för massivt.
Därför råder vi starkt till att man som sagt kontrollerar sina växter med jämna mellanrum, så att allt ser bra ut och växterna ser friska ut.
Kontrollera noga på undersidan & ovansidan av bladen och på grenverket, sköldlöss ser ut som små "brunaktiga utslag/bölder", medans ullöss är väldigt lätta att upptäcka, i form av att de bildar små "bomullstussar" i grenvecken/bladverket på exempelvis olivträd, men också rör sig med sin vita färg på andra växter.